Opleiding   energieauditeur van de milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ref B01)

10, 13 en 17 september 2024

Logo_IBGE
>> Online inschrijving hier <<

Object

Deze opleiding is de officiële erkenningscursus georganiseerd door Leefmilieu Brussel voor de uitvoering van energieaudits van grote bedrijven en van de grote energieverbruikers in het kader van milieuvergunningen voor de gebouw-, process- en gemengde audit.

Context

In Brussel is de energieaudit verplicht:
• voor grote bedrijven
• voor grote verbruikers die een milieuvergunning aanvragen
De informatie is gebaseerd op de bepalingen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit voor grote bedrijven en de energieaudit verbonden aan de milieuvergunning.
Alleen een erkende energie-auditor kan een energie-audit uitvoeren. Om een audit in het kader van de milieu vergunning uit te voeren  zal de energie-auditor vooraf een specifieke opleiding georganiseerd door Leefmilieu Brussel hebben gevolgd.  Deze opleiding is dus hier voorgesteld.   


Voorwaarden

Erkende auditor zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Lijst hier)

Programma

Het programma van de 3 opleidingsdagen is:
 • Deel 1: Context regelgeving
 • Deel 2: Energieaudit in het BHG
 • Deel 3: Relevante activiteiten & activiteitsindicatoren
 • Deel 4: Energie verdelen
 • Deel 5: Actieplan voor verbetering & Doelstellingen
 • Deel 6: Energieprestatie & Validatie
 • Deel 7: Conclusies
 • Deel 8: Template

Thema’s

 •  Opvolging van de energieprestaties van een bedrijf in constante evolutie
 • Energie-efficiëntie
 • Stand van zaken met betrekking tot de regelgeving (Brussel, Europa, ISO)
 •  Energiebeheersystemen (ISO 50001)
 • Europese en Belgische doelstellingen en resultaten op het vlak van energie-efficiëntie
 •  Het structureren van uw data, energieverbruiken verrekenen en toewijzen
 • Relevante activiteitsindicatoren kiezen
 •  De energieprestatie van het bedrijf berekenen
 • Energieverbeteringen identificeren
 • Het actieplan uitvoeren en doelstelling verbeteringen vastleggen.
 • Energieprestaties van het bedrijf opvolgen

Datum & Locaties

Kost

Het inschrijvingsgeld bedraagt 660€ excl. btw

Inschrijven

Via het online formulier